Akhisar → Kütahya

Her gün
09:02
15:59
Akhisar
Kütahya
6s 57dk
32,90 TL
Her gün
20:06
03:05
Akhisar
Kütahya
6s 59dk
33,00 TL