Arifiye → Sapanca

Her gün
06:04
06:10
Arifiye
Sapanca
6dk
5,50 TL
Her gün
07:14
07:21
Arifiye
Sapanca
7dk
5,50 TL
Her gün
13:19
13:25
Arifiye
Sapanca
6dk
5,50 TL
Her gün
14:44
14:50
Arifiye
Sapanca
6dk
5,50 TL
ADAPAZARI-PENDİK
19:04
19:10
Arifiye
Sapanca
6dk
5,50 TL