Hereke → Arifiye

Her gün
08:50
09:39
Hereke
Arifiye
49dk
13,30 TL
Her gün
13:18
14:07
Hereke
Arifiye
49dk
13,30 TL
Her gün
18:34
19:23
Hereke
Arifiye
49dk
13,30 TL
Her gün
21:29
22:18
Hereke
Arifiye
49dk
13,30 TL