Hereke → Sapanca

Her gün
08:50
09:32
Hereke
Sapanca
42dk
13,30 TL
Her gün
13:18
14:00
Hereke
Sapanca
42dk
13,30 TL
Her gün
18:34
19:16
Hereke
Sapanca
42dk
13,30 TL
Her gün
21:29
22:11
Hereke
Sapanca
42dk
13,30 TL