Kapaklı → Akhisar

Her gün
08:55
09:00
Kapaklı
Akhisar
5dk
5,50 TL
Her gün
19:59
20:04
Kapaklı
Akhisar
5dk
11,50 TL