Kapaklı → Akhisar

Her gün
08:57
09:04
Kapaklı
Akhisar
7dk
5,50 TL